Arakawa, Shusaku
NAGOYA, 1936

Unità archivistiche