Althamer, Pawel
VARSAVIA, 1967

Unità archivistiche