Anastasi, Nino
ASCOLI PICENO, 18/05/1920 - 02/04/1981